ข่าวออนไลน์
ราชกิจจาฯ ประกาศตั้งกมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้งกมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้งกมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง กรรมาธิการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจาก พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะลาออกจากตำแหน่งกรรมาธิการ ดังนั้นในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 29มิถุนายน 2563ที่ประชุมจึงได้มีมติตั้ง พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตำแหน่งที่ว่างจึงประกาศให์ทราบโดยทั่วกัน

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH