กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
แจกตั๋วหนังฟรี!! สำหรับคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคม กับกิจกรรม “Movie Birthday เปย์ยกบ้าน”

แจกตั๋วหนังฟรี!! สำหรับคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคม กับกิจกรรม “Movie Birthday เปย์ยกบ้าน”

แจกตั๋วหนังฟรี!! สำหรับคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคม กับกิจกรรม “Movie Birthday เปย์ยกบ้าน”

ทรูโฟร์ยู มอบความสุขในวันพิเศษกับกิจกรรม Movie Birthday เปย์ยกบ้าน แจกตั๋วหนังฟรีสำหรับคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมเพียงแค่ถ่ายภาพหน้าจอขณะรับชมภาพยนตร์ไทยเรื่องใดก็ได้ตลอดกรกฎาคมนี้ จากนั้นโพสต์ภาพลงในช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์กิจกรรม “Movie Birthday เปย์ยกบ้าน” ทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู พร้อมกดติดตามเพจ เฉพาะ 10 คนแรก รับฟรีทันที บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex 1 รางวัล รางวัลละ 5 ใบ รวมทั้งหมด 10 รางวัล จำนวน 50 ใบ มูลค่าทั้งสิ้น 16,000 บาทเงื่อนไขและรายละเอียด

1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด (ทรูโฟร์ยู)

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องถ่ายภาพหน้าจอขณะรับชมภาพยนตร์ไทยเรื่องใดก็ได้ตลอดเดือนกรกฎาคม นี้ จากนั้นโพสต์ภาพลงในช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์กิจกรรม “Movie Birthday เปย์ยกบ้าน” ทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู พร้อมกดติตามเพจเพจทรูโฟร์ยู

3. ผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วนสมบูรณ์ รับฟรีทันทีบัตรชมภาพยนตร์ สำหรับที่นั่งปกติ และระบบปกติ จาก Major Cineplex 1 รางวัล ๆ ละ 5 ใบ

4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องโพสต์ภาพหน้าจอทีวีที่มีโลโก้ทรูโฟร์ยูปรากฎอยู่ในภาพเท่านั้น

5. ของรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ฟรีจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รวม 10 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 16,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

6. เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์ฟรีจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เท่านั้น

7. เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์ฟรีจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะต้องชำระค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่ไปใช้บริการ

8. สามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ด้านหลังบัตรชมภาพยนตร์ฟรีจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

9. ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

10. ทรูโฟร์ยูจะประกาศรายชื่อที่ได้รับรางวัลผ่านทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู ในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00 น.

11. หลังจากประกาศรายชื่อแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลได้ที่บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู หากเลยกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล

12. ของรางวัลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และทรูโฟร์ยูมีสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ทรูโฟร์ยูจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว

14. ทรูโฟร์ยูมีสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

15. ทรูโฟร์ยูมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ทรูโฟร์ยูสามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางทรูโฟร์ยูถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

16. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

17. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่เป็นพนักงานของ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และครอบครัว

18. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง การตัดสินของทรูโฟร์ยูถือเป็นอันสิ้นสุด

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • WEEK
  • MONTH