เศรษฐกิจ
ประกันสังคมเก็บหุ้นปูนใหญ่ ขยับสัดส่วนเป็น5.0153%

ประกันสังคมเก็บหุ้นปูนใหญ่ ขยับสัดส่วนเป็น5.0153%

ประกันสังคมเก็บหุ้นปูนใหญ่ ขยับสัดส่วนเป็น5.0153%

สำนักงานประกันสังคม เก็บหุ้น SCC เข้าพอร์ตอีก 0.0333% ถือเพิ่มเป็น 5.0153%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม ได้มาซึ่งหลักทรัพย์บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) จำนวน 0.0333% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0153% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH