ข่าวออนไลน์
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขรก.ตร. - 10 บิ๊กผงาด ผบชก.พระราชทานยศ พล.ต.ท.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขรก.ตร. - 10 บิ๊กผงาด ผบชก.พระราชทานยศ พล.ต.ท.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขรก.ตร. - 10 บิ๊กผงาด ผบชก.พระราชทานยศ พล.ต.ท.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 298 ราย


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ได้พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 298 ราย คืนวานนี้ (25 ก.ย. 2563)


โดย มีนายตำรวจ 10 ราย ที่ขยับขึ้นเป็น "ผู้บัญชาการ" คนใหม่ ดังนี้

1. พลตำรวจตรี ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

2. พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

3. พลตำรวจตรี ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

4. พลตำรวจตรี ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

5. พลตำรวจตรี ยรรยง เวชโอสถ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 4

6. พลตำรวจตรี วีระ จิรวีระ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 2

7. พลตำรวจตรี ศรายุทธ พูลธัญญะ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)

8. พลตำรวจตรี สมชาย เกาสำราญ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ)

9. พลตำรวจตรี สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี

10. พลตำรวจตรี อัคราเดช พิมลศรี รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย)

โดยนายตำรวจทั้ง 10 ราย ได้รับโปรดเกล้าฯพระราชทานยศเป็น พลตำรวจโท ด้วยในการรับตำแหน่งดังกล่าว


Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH