Movies
ทรูโฟร์ยู แจกตั๋วหนังฟรี เอาใจคนเกิดเดือน ตุลาคม

ทรูโฟร์ยู แจกตั๋วหนังฟรี เอาใจคนเกิดเดือน ตุลาคม

ทรูโฟร์ยู แจกตั๋วหนังฟรี เอาใจคนเกิดเดือน ตุลาคม

ของขวัญพิเศษสำหรับคนเกิดเดือน ตุลาคม นี้ แค่ดูหนังก็ได้ตั๋วหนังฟรี

Movie Birthday เปย์ยกบ้าน

Movie World มอบความสุขในวันพิเศษ แจกตั๋วหนังฟรีสำหรับคนที่เกิดในเดือนตุลาคม

เพียงแค่ถ่ายภาพหน้าจอขณะรับชมภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้ตลอดเดือนตุลาคมนี้ ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24

แล้วโพสต์ภาพลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว และใส่แฮชแท็ก #Moviebirthday #ทรูโฟร์ยูช่อง 24 พร้อมตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะ เฉพาะ 20 คนแรกเท่านั้น

รับฟรีทันที บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex 1 รางวัลๆ ละ 5 ใบ รวม 20 รางวัล จำนวน 100 ใบ


มูลค่ารวมทั้งสิ้น 32,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.true4u.com
เงื่อนไขและรายละเอียด

 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด (ทรูโฟร์ยู)
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องถ่ายภาพหน้าจอขณะรับชมภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้ตลอดเดือนตุลาคมนี้ แล้วโพสต์ภาพลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว และใส่แฮชแท็ก #Moviebirthday #True4Uช่อง24 พร้อมตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะ
 • 20 คนแรก ที่ทำตามกติกาครบถ้วนสมบูรณ์ รับฟรีทันทีบัตรชมภาพยนตร์ สำหรับที่นั่งปกติ และระบบปกติ จาก Major Cineplex 1 รางวัล ๆ ละ 5 ใบ
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องโพสต์ภาพหน้าจอทีวีที่มีโลโก้ทรูโฟร์ยูปรากฎอยู่ในภาพเท่านั้น
 • ของรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ฟรี จากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รวม 20 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 32,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์ฟรี จากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 • เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์ฟรี จากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะต้องชำระค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่ไปใช้บริการ
 • ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 ตุลาคม 2563
 • ทรูโฟร์ยูจะประกาศรายชื่อที่ได้รับรางวัลผ่านทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น.
 • หลังจากประกาศรายชื่อแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลได้ที่บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู หากเลยกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 • ของรางวัลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และทรูโฟร์ยูมีสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทรูโฟร์ยูจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว
 • ทรูโฟร์ยูมีสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้
 • ทรูโฟร์ยูมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ทรูโฟร์ยูสามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางทรูโฟร์ยูถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่เป็นพนักงานของ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และครอบครัว
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง การตัดสินของทรูโฟร์ยูถือเป็นอันสิ้นสุด

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
 • TODAY
 • WEEK
 • MONTH