ข่าวออนไลน์
ราชกิจจาฯ ประกาศ "ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ" เป็นคนไร้ความสามารถ

ราชกิจจาฯ ประกาศ "ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ" เป็นคนไร้ความสามารถ

ราชกิจจาฯ ประกาศ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ "ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ" เป็นคนไร้ความสามารถ และ ให้อยู่ในความอนุบาลของ "นายพจกร ลิมปิชาติ" ผู้ร้องคดีแพ่ง


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ เป็นคนไร้ความสามารถ และ ให้อยู่ในความอนุบาลของ นายพจกร ลิมปิชาติ ผู้ร้องคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ 19/2563 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ 773/2563


ด้วย นายพจกร ลิมปิชาติ ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้องศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว เห็นว่าท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อม อัลไซเมอร์ ไม่สามารถจำบุคคลหรือสถานที่ได้ ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันหรือช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่สามารถทำนิติกรรมต่าง ๆ ได้ สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้


ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ เป็นคนไร้ความสามารถ ต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 และเห็นสมควรตั้งผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรเป็นผู้อนุบาลตามคำร้องจึงมีคำสั่งว่า ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนายพจกร ลิมปิชาติ ผู้ร้องประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เนตรดาว มโนธรรมกิจ ผู้พิพากษา

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH