ทั่วไทย
ปีที่แล้วนักบินเจอโคมลอย 75 ครั้ง! วิทยุการบินเฝ้าระวังคืนลอยกระทง

ปีที่แล้วนักบินเจอโคมลอย 75 ครั้ง! วิทยุการบินเฝ้าระวังคืนลอยกระทง

ปีที่แล้วนักบินเจอโคมลอย 75 ครั้ง! วิทยุการบินเฝ้าระวังคืนลอยกระทง

วิทยุการบินออกมาตรการเฝ้าระวังช่วงวันลอยกระทง ที่จะมีผู้ลอยโคม และบ่อยครั้งที่โคมลอยสูงไปถึงระดับเพดานบิน พร้อมกำหนดพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เผยปี62มีรายงานการพบเห็นโคมลอยและโคมควันจากนักบิน จำนวน 75 ครั้ง

นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2563 หลายจังหวัดได้เตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมงานเทศกาลลอยกระทงภายใต้แนวคิด ลอยกระทงวิถีใหม่ (New Normal) โดยปริมาณเที่ยวบินในเดือนตุลาคม 2563 จะมีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 32,200 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 1,039 เที่ยวบินสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินมากที่สุด 6 อันดับ คือ สนามบินดอนเมือง มีปริมาณเที่ยวบิน 11,970 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 386 เที่ยวบิน สนามบินสุวรรณภูมิ มีปริมาณเที่ยวบิน 10,843 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 350 เที่ยวบิน สนามบินเชียงใหม่ มีปริมาณเที่ยวบิน 3,803 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 123 เที่ยวบิน สนามบินภูเก็ต มีปริมาณเที่ยวบิน 2,442 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 79 เที่ยวบิน สนามบินหาดใหญ่ มีปริมาณเที่ยวบิน 2,084 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 67 เที่ยวบิน และสนามบินอู่ตะเภา มีปริมาณเที่ยวบิน 743 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 24 เที่ยวบินบวท.ได้เตรียมบริหารจัดการการเดินอากาศในช่วงเทศกาลลอยกระทงโดยวางแผนบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ประกอบด้วย การกำหนดพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย คือบริเวณแนวขึ้น - ลงของเครื่องบิน และบริเวณโดยรอบสนามบิน และการกำหนดช่วงเวลาให้เครื่องบินหลีกเลี่ยงทำการบินในช่วงเวลาที่มีกิจกรรม อีกทั้งจัดเตรียมบุคลากรที่มีประสบการณ์ ในการควบคุมจราจรทางอากาศมากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงเทศกาลดังกล่าวทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมา บวท. ได้ออกข่าวประกาศนักบิน (Notice To Airmen : NOTAM) เพื่อแจ้งพื้นที่การปล่อยโคมลอยและโคมควัน จำนวน 25 ครั้ง จำนวน 64 โคม อย่างไรก็ตาม ยังพบรายงานการพบเห็นโคมลอยและโคมควันจากนักบิน จำนวน 75 ครั้งดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากประชาชน หากต้องการจัดกิจกรรมขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นล่วงหน้าตามประกาศจังหวัด รวมถึงแจ้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เมื่อ กพท. ได้ตรวจสอบและอนุญาตแล้ว จะประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องและออกข่าวประกาศนักบิน รวมถึงประสานผู้จัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้จัดกิจกรรมอย่างระมัดระวังปัจจุบันหน่วยงานท้องถิ่นได้ร่วมกันหารือและแจ้งข้อมูลตามขั้นตอนเพื่อออกข่าวประกาศนักบินให้ทราบทั่วกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการบินตามพื้นที่และช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรม ในส่วนของ บวท.มีความตั้งใจที่จะบริหารจราจรทางอากาศของไทยให้มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างความปลอดภัยทางการบินให้ควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่จะร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดร่วมกัน ให้เกิดความเรียบร้อยและดำเนินไปได้ด้วยดี ถือเป็นการสร้างมาตรฐานการจัดการในช่วงเทศกาลควบคู่ไปกับการสร้างความปลอดภัยของทุกเที่ยวบิน

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH