ไลฟ์สไตล์
มาแล้ว! Siriraj Open House 2020 ตอบทุกคำถามสู่เส้นทางหมอ

มาแล้ว! Siriraj Open House 2020 ตอบทุกคำถามสู่เส้นทางหมอ

มาแล้ว! Siriraj Open House 2020 ตอบทุกคำถามสู่เส้นทางหมอ

Siriraj Open House 2020 แนะนำหลักสูตรแพทย์ออนไลน์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูแนะแนว ตลอดจน น้องๆ คนไหนมีความใฝ่ฝันอยากสวมกาวน์รักษาคนไข้ เร่เข้ามา!

ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดโครงการแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (รูปแบบออนไลน์) ทั้งระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรีทุกหลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของคณะฯ ให้กับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง อาจารย์แนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะข้อมูลด้านการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร ความเป็นอยู่ในศิริราชและบรรยากาศที่แท้จริงในขณะศึกษา วัฒนธรรมองค์กร และเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตัดสินใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครอง รวมทั้งอาจารย์แนะแนวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องได้ต่อไป

โดยกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 19.15 - 21.30 น. (รูปแบบออนไลน์) สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ Facebook Fanpage: Siriraj Open House 2020: Train to Siriraj


19.15 – 20.00 น. การแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยคณาจารย์ O หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ O หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต O หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ O หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล O หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต


20.00 – 20.50 น. รู้จักตัวแทนพี่ ๆ จากทุกหลักสูตร ชมคลิปแนะนำสั้น ๆ และการสัมภาษณ์จากตัวแทนพี่ ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่


20.50 – 21.30 น. ตอบทุกปัญหาคาใจ คลายทุกคำถามที่สงสัย แบบ Real Time


ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH