ข่าวออนไลน์
โปรดเกล้าฯ "บิ๊กแดง" เป็นรองผอ.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

โปรดเกล้าฯ "บิ๊กแดง" เป็นรองผอ.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

โปรดเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง “พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์” เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์


วันที่ 18 พ.ย. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมีเนื้อหาระบุว่า


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า


บัดนี้ ทรงพระราชดำริว่า สมควรแต่งตั้ง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ย. 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน.


ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH