ข่าวออนไลน์
เช้านี้! ฝุ่น PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน 6 พื้นที่กรุงเทพฯ

เช้านี้! ฝุ่น PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน 6 พื้นที่กรุงเทพฯ

เช้านี้! ฝุ่น PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน 6 พื้นที่กรุงเทพฯ

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ กทม. ตรวจวัดได้ 21- 66 มคก./ลบ.ม เกินเกณฑ์มาตรฐาน 6 พื้นที่

วันนี้ (20 พ.ย.63) ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ เวลา 7.00 น. สรุปดังนี้


ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพมหานคร จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการและ จ.หนองคาย


> ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 10 - 35 มคก./ลบ.ม.


> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 11 - 55 มคก./ลบ.ม.


> ภาคกลางและภาคตะวันตกตรวจวัดได้ 24 - 38 มคก./ลบ.ม.


> ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 16 - 48 มคก./ลบ.ม.


> ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 4 - 26 มคก./ลบ.ม.


>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ.ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 21- 66 มคก./ลบ.ม เกินเกณฑ์มาตรฐาน 6 พื้นที่


สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 20 - 65 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร, ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ, ริมถนนคลองทีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพฯ, ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8 เขตหนองแขม จ.กรุงเทพฯ


ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 40 - 126 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ, ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8 เขตหนองแขม จ.กรุงเทพฯ
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมการแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น


ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์


โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH