การเมือง
เนาวรัตน์แจง3เหตุโหวตรับไอลอว์

เนาวรัตน์แจง3เหตุโหวตรับไอลอว์

เนาวรัตน์แจง3เหตุโหวตรับไอลอว์

'เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์' แจง 3 เหตุผลโหวตรับร่าง รธน.'ไอลอว์'


"เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" ศิลปินแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุเหตุผลที่โหวตรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับของไอลอว์ ระบุรัฐสภาควรเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างชอบธรรม

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 63 เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ถึงเหตุผลที่โหวตรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับของไอลอว์ หลังรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบในวาระรับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพียง 2 ฉบับ โดยระบุว่า ...

เหตุผลที่ผมรับร่าง รธน. ฉบับไอ.ลอว์.


1. เพื่อเปิดโอกาสให้ร่างฉบับนี้ได้เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของรัฐสภา ในวาระแรก ซึ่งไม่ใช่วาระตัดสินชี้ขาด

2. เพื่อให้เกียรติกับร่าง รธน. ฉบับภาคประชาชนที่เข้าสู่สภาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ แม้จะไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาทั้งหมด แต่ไม่ปฏิเสธที่จะรับร่างฉบับนี้

3. เพื่อยืนยันดังได้เคยกล่าวไว้ก่อนหน้า นอกจากจุดยืนเรื่องรับหลักการแล้ว ยังเพื่อยืนยันว่าสภาแห่งนี้เป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างชอบธรรม

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา 19 พฤศจิกายน 2563

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH