Movies
30 ปี ผู้หญิงข้า...ใครอย่าแตะ ดูที่ทรูโฟร์ยู ลุ้นรับฟรีดีวีดี ภาคพิเศษ

30 ปี ผู้หญิงข้า...ใครอย่าแตะ ดูที่ทรูโฟร์ยู ลุ้นรับฟรีดีวีดี ภาคพิเศษ

30 ปี ผู้หญิงข้า...ใครอย่าแตะ ดูที่ทรูโฟร์ยู ลุ้นรับฟรีดีวีดี  ภาคพิเศษ

ทรูโฟร์ยูจัดฉายหนังโปรแกรมพิเศษในเดือนธันวาคมนี้กับ 30 ปี ผู้หญิงข้า...ใครอย่าแตะ ลุ้นรับฟรีดีวีดี ผู้หญิงข้า...ใครอย่าแตะ ภาคพิเศษ


ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทรูโฟร์ยูจัดฉายหนังโปรแกรมพิเศษในเดือนธันวาคมนี้กับ 30 ปี ผู้หญิงข้า...ใครอย่าแตะ 5 วัน 5 รอบ สำหรับวันธรรมดา ฉาย 3 รอบ เวลา 22.30 น. ในวันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. 63, วันอังคารที่ 15 ธ.ค. 63 และวันพุธที่ 23 ธ.ค. 63 ส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์ ฉาย 2 รอบ เวลา 16.00 น. ในวันเสาร์ที่ 12 ธ.ค. 63 และวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 63


พิเศษสำหรับผู้ชมภาพยนตร์เรื่อง “ผู้หญิงข้า...ใครอย่าแตะ” ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 เท่านั้น รับฟรีดีวีดี ผู้หญิงข้า...ใครอย่าแตะ ภาคพิเศษ แจก 5 วัน 5 รางวัลๆ ละ 1 แผ่น ใครสนใจก็แค่ถ่ายภาพหน้าจอขณะรับชมภาพยนตร์เรื่อง “ผู้หญิงข้า...ใครอย่าแตะ” แล้วโพสต์ภาพลงในช่องแสดงความคิดเห็นใต้ภาพโปสเตอร์ผู้ญิงข้าใครอย่าแตะ พร้อมตอบคำถามว่า “เคยดูหนังเรื่องนี้มาแล้วกี่ครั้ง และชอบฉากไหนมากที่สุด เพราะอะไร” คำตอบของใครโดนใจทีมงานมากที่สุด รับไปเลยดีวีดี “ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ ภาคพิเศษ” 1 รางวัล สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.true4u.comเงื่อนไขและรายละเอียด

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด (ทรูโฟร์ยู)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องถ่ายภาพหน้าจอขณะรับชมภาพยนตร์เรื่อง “ผู้หญิงข้า...ใครอย่าแตะ” แล้วโพสต์ภาพลงในช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ภาพโปสเตอร์ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู พร้อมตอบคำถามว่า “เคยดูหนังเรื่องนี้มาแล้วกี่ครั้ง และชอบฉากไหนมากที่สุด เพราะอะไร”

สำหรับคำตอบใครที่โดนใจทีมงานมากที่สุด รับฟรีทันทีดีวีดี “ผู้หญิงข้า...ใครอย่าแตะ ภาคพิเศษ” 1 รางวัล ๆ ละ 1 แผ่น มูลค่า 119 บาท

ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องโพสต์ภาพหน้าจอทีวีที่มีโลโก้ทรูโฟร์ยูปรากฎอยู่ในภาพเท่านั้น

ของรางวัลดีวีดี “ผู้หญิงข้า...ใครอย่าแตะ ภาคพิเศษ” 5 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 595 บาท

ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 – วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ทรูโฟร์ยูจะประกาศรายชื่อที่ได้รับรางวัลผ่านทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู ในวันถัดไปหลังจากที่ออกอากาศภาพยนตร์เรื่องผู้หญิงข้า...ใครอย่าแตะ ทั้ง 5 วัน 5 รอบ

หลังจากประกาศรายชื่อแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลได้ทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู หากเลยกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล

ของรางวัลจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ที่ผู้โชคดีแจ้งเอาไว้เท่านั้น

ของรางวัลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และทรูโฟร์ยูมีสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทรูโฟร์ยูจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว

ทรูโฟร์ยูมีสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

ทรูโฟร์ยูมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ทรูโฟร์ยูสามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางทรูโฟร์ยูถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่เป็นพนักงานของ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และครอบครัว

กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง การตัดสินของทรูโฟร์ยูถือเป็นอันสิ้นสุด

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH