การเมือง
ขวัญเอ๊ยขวัญมา! ไม่ต้องตกใจ ทบ. ย้ายยุทโธปกรณ์ 27-29 พ.ย.นี้

ขวัญเอ๊ยขวัญมา! ไม่ต้องตกใจ ทบ. ย้ายยุทโธปกรณ์ 27-29 พ.ย.นี้

ขวัญเอ๊ยขวัญมา! ไม่ต้องตกใจ ทบ. ย้ายยุทโธปกรณ์ 27-29 พ.ย.นี้

กองทัพบก แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เพื่อทำการฝึกเดินทางไกล และพักแรมของทหารใหม่ 27-29 พ.ย. 63

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก แจ้งว่า กองทัพบก เตรียมเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เพื่อทำการฝึกเดินทางไกล และพักแรมของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 ในวันที่ 27 - 29 พ.ย. 63 โดยใช้เส้นทางดังนี้


วันที่ 27 พ.ย. 63


เวลา 05.00 น. เคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 - ถ.ทหาร - ถ.ประดิพัทธ์ - ผ่านย่านพหลโยธิน - ถ.กำแพงเพชร - ถ.วิภาวดีรังสิต - ถ.รังสิต-นครนายก ปลายทาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 17.00 น.


เวลา 06.00 น. เคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 - ถ.แจ้งวัฒนะ - ถ.วิภาวดีรังสิต - ถ.รังสิต-นครนายก ปลายทาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 20.00 น.


เวลา 08.00 น. เคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 - ถ.แจ้งวัฒนะ - ถ.วิภาวดีรังสิต - ถ.พหลโยธิน ปลายทาง ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 20.00 น.


วันที่ 28 พ.ย. 63


เวลา 06.00 น. เคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ - ถ.ทหาร - ถ.ประดิพัทธ์ - ถ.กำแพงเพชร - ถ.วิภาวดีรังสิต - ถ.พหลโยธิน ปลายทาง ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 29 พ.ย. 63 เวลา 22.00 น.


กองทัพบก จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH