ข่าวออนไลน์
เช็กด่วน! ไทม์ไลน์21ผู้ป่วยโควิด+เคสใหม่2สาวเชียงราย

เช็กด่วน! ไทม์ไลน์21ผู้ป่วยโควิด+เคสใหม่2สาวเชียงราย

เช็กด่วน! ไทม์ไลน์21ผู้ป่วยโควิด+เคสใหม่2สาวเชียงราย

เปิดไทม์ไลผู้ป่วยโควิด-19รายใหม่ ทั้ง 21 ราย รวมแคส 2 สาวที่ลักลอบเข้าไทย มีอาการไอ-น้ำมูก

วันนี้ (30พ.ย.63) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวัน ว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 มีผู้ป่วยรายใหม่ 21 ราย รวมสะสม 3,998 ราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 2 ราย


เมียนมา 2 ราย หญิงไทย อายุ 26 และ 25 ปี อาชีพพนักงานในสถานบันเทิง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน เดินทางเข้าประเทศไทยตามเส้นทางธรรมชาติ


รายที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน เริ่มมีอาการไข้ และไอ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ตรวจพบเชื้อ


รายที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน มีอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และผลตรวจพบเชื้อ ทั้งนี้ ผู้ป่วย 2 ราย เข้ารักษาที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 17 ราย


1.อินเดีย 1 ราย ชายไทย อายุ 33 ปี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน เดินทางต่อเครื่องบินจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถึงไทย เที่ยวบินเดียวกันพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก(Alternatives State Quarantine) ใน กทม. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน วันที่ 8 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ โดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน2.อิตาลี 1 ราย หญิงไทย อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานนวด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน เดินทางต่อเครื่องบินจากกาตาร์ถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ(State Quarantine) ใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน วันที่ 7 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อโดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เกาะจันทร์3.เยอรมนี 2 ราย


รายที่ 1 หญิงไทย อายุ 55 ปี เป็นแม่บ้าน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน เดินทางถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ(SQ) ใน กทม. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน วันที่ 5 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ โดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่สถาบันโรคทรวงอก


รายที่ 2 หญิงไทย อายุ 42 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน เดินทางต่อเครื่องบินจากกาตาร์ถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก(ASQ) ใน จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ผลตรวจพบเชื้อโดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน4.สวิตเซอร์แลนด์ 2 ราย หญิงไทย อายุ 18 ปี อาชีพนักศึกษา และ อายุ 30 ปี อาชีพค้าขายออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน เดินทางต่อเครื่องบินจากเยอรมนีถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก(ASQ) ใน กทม. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน วันที่ 5 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ โดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน5.ญี่ปุ่น 4 ราย


รายที่ 1 เพศชาย สัญชาติญี่ปุ่น อายุ 57 ปี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน เดินทางถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันทางเลือก(ASQ) ใน กทม. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน วันที่ 5 ของการกักตัว ผลตรวจเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน


รายที่ 2-4 หญิงไทย อายุ 21 , 25 และ 27 ปี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน เดินทางถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ(SQ) ใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน วันที่ 3 ของการกักตัว ผลตรวจเชื้อ โดยไม่มีอาการ รายที่ 2-3 เข้ารักษาที่ รพ.บ้านบึง และรายที่ 4 รักษาที่ รพ.บางละมุง6.ฝรั่งเศส 1 ราย เพศชาย สัญชาติฝรั่งเศส อายุ 69 ปี อาชีพนักธุรกิจ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน เดินทางต่อเครื่องบินจากเยอรมนีถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก(ASQ) ใน กทม. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน วันที่ 3 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ โดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน7.สหราชอาณาจักร 1 ราย หญิงไทย อายุ 18 ปี อาชีพนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน เดินทางถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ(SQ) ใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน วันที่ 4 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ โดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.บางละมุง8.รัสเซีย 2 ราย


รายที่ 1 เพศชาย สัญชาติรัสเซีย อายุ 31 ปี ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน เข้าพักในสถานกักกันทางเลือก (ASQ) ใน จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน วันที่ 5 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ โดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน


รายที่ 2 หญิงไทย อายุ 33 ปี อาชีพพนักงานนวด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน เดินทางถึงไทย เที่ยวบินเดียวกันพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ(SQ) ใน จ.ชลบุรีเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน วันที่ 4 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.วัดญาณสังวราราม9.เดนมาร์ก 1 ราย หญิงไทย อายุ 60 ปี เป็นแม่บ้าน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน เดินทางถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ(SQ) ใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน วันที่ 5 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เกาะจันทร์10.โอมาน 1 ราย เพศชาย สัญชาติโอมาน อายุ 39 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน เดินทางถึงไทย เที่ยวบินเดียวกันพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เข้าพักในสถานกักกันในสถานพยาบาล(Alternatives Hospital Quarantine) ใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน11.เนเธอร์แลนด์ 1 ราย หญิงไทย อายุ 38 ปี เป็นแม่บ้าน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน เดินทางถึงไทย ผลตรวจพบเชื้อที่ด่านควบคุมโรคสนามบินสุวรรณภูมิ โดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.สมุทรปราการ


ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันและเคยมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 รวม 2 ราย12.สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย หญิงไทย อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน เดินทางต่อเครื่องบินจากเยอรมนีถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก(ASQ) ใน กทม. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน วันที่ 5 ของการกักตัว ผลตรวจเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารักษาใน รพ.เอกชน13.สหรัฐอเมริกา 1 ราย ชายไทย อายุ 20 ปี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน เดินทางต่อเครื่องบินจากไต้หวันถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก(ASQ) ใน กทม. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน วันที่ 5 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน


ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH