Variety
ทรูโฟร์ยู ต้อนรับเปิดเทอมเอาใจหนูน้อยวัยจิ๋ว

ทรูโฟร์ยู ต้อนรับเปิดเทอมเอาใจหนูน้อยวัยจิ๋ว

ทรูโฟร์ยู ต้อนรับเปิดเทอมเอาใจหนูน้อยวัยจิ๋ว

ทรูโฟร์ยู ต้อนรับเปิดเทอมเอาใจหนูน้อยวัยจิ๋ว จัดกิจกรรม “ของขวัญมหาสนุก” แจกกาชาปองขบวนการจอมโจรลูแปงเรนเจอร์ จำนวน 20 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 8,000 บาท

กิจกรรม “ของขวัญมหาสนุก”

ทรูโฟร์ยู ต้อนรับเปิดเทอมเอาใจหนูน้อยวัยจิ๋ว จัดกิจกรรม “ของขวัญมหาสนุก” แจกกาชาปองขบวนการจอมโจรลูแปงเรนเจอร์ จำนวน 20 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 8,000 บาท เพียงแค่ถ่ายรูปตัวเองพร้อมหน้าจอทีวีขณะรับชมขบวนการจอมโจรลูแปงเรนเจอร์ VS ขบวนการมือปราบแพทเรนเจอร์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 - วันที่ 6 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00-08.00 น. ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 จากนั้นโพสต์ภาพลงในคอมเม้นท์ใต้โพสต์กิจกรรม “ของขวัญมหาสนุก” ที่เฟซบุ๊กเพจทรูโฟร์ยู ภาพของใครถูกกดไลค์มากที่สุด 20 อันดันแรก รับฟรีทันที “กาชาปองขบวนการจอมโจรลูแปงเรนเจอร์” 1 รางวัล รางวัลละ 1 ชุด มูลค่า 400 บาท รวม 20 รางวัล สนใจร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 - วันที่ 6 ธันวาคม 2563 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.true4u.com


เงื่อนไขและรายละเอียด

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด (ทรูโฟร์ยู)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปี ถึง 60 ปี โดยถ่ายรูปตัวเองพร้อมหน้าจอโทรทัศน์ขณะรับชมขบวนการจอมโจรลูแปงเรนเจอร์ VS ขบวนการมือปราบแพทเรนเจอร์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 – วันที่ 6 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00-08.00 น. ทาง ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 จากนั้นโพสต์ภาพลงในคอมเม้นท์ใต้โพสต์กิจกรรม “ของขวัญมหาสนุก” ทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู https://www.facebook.com/True4U/

ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องโพสต์ภาพตัวเองพร้อมภาพหน้าจอโทรทัศน์ขณะรับชมขบวนการจอมโจรลูแปงเรนเจอร์ VS ขบวนการมือปราบแพทเรนเจอร์ที่มีโลโก้ทรูโฟร์ยูปรากฎอยู่ในภาพเท่านั้น

วิธีการแจกรางวัลโดยตัดสินจากจำนวนยอดการกดแสดงความรู้สึก (Like) สูงสุด จำนวน 20 อันดับแรก จากในคอมเม้นท์ใต้โพสต์กิจกรรม “ของขวัญมหาสนุก” ที่เพจเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู รับฟรีทันที “กาชาปองขบวนการจอมโจรลูแปงเรนเจอร์” จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1 ชุด มูลค่า 400 บาท

ของรางวัลรวมทั้งสิ้น 20 รางวัล จำนวน 20 ชุด มูลค่าทั้งสิ้น 8,000 บาท

จำกัดสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลของกิจกรรมครั้งนี้ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

ระยะเวลาร่วมสนุกในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 – วันที่ 6 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 2 วัน

ทรูโฟร์ยูจะประกาศรายชื่อที่ได้รับรางวัลทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น.

หลังจากประกาศรายชื่อแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับมายังเฟซบุ๊ก

ทรูโฟร์ยู ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู เพื่อทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยหากเลยกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับของรางวัลทางไปรษณีย์

ของรางวัลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และทรูโฟร์ยูมีสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทรูโฟร์ยูจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว

ทรูโฟร์ยูมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ทรูโฟร์ยูสามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางทรูโฟร์ยูถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นเจ้าของรูปภาพที่นำมาโพสต์เท่านั้น หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยทรูโฟร์ยูจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และขอตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที

การตัดสินของทรูโฟร์ยูถือเป็นอันสิ้นสุด

ทรูโฟร์ยูมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ของกิจกรรมนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH