การเมือง
เฮสนั่นเมือง! ยกเลิกเคอร์ฟิวแล้ว!

เฮสนั่นเมือง! ยกเลิกเคอร์ฟิวแล้ว!

เฮสนั่นเมือง! ยกเลิกเคอร์ฟิวแล้ว!

ด่วน! ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่เห็นชอบ ยกเลิกเคอร์ฟิว มีผลวันที่ 15 มิ.ย. 2563

วันนี้ (12มิ.ย.63) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เห็นชอบ ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถาน หรือ เคอร์ฟิว โดยให้มีผลในวันที่ 15 มิ.ย. 2563 แต่ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบก น้ำ และอากาศ


พร้อมกันนี้ยังเห็นชอบ ข้อเสนอของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่เสนอให้มีการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ สำหรับการเรียนการสอนอบรม สัมมนาในรูปแบบวิถีใหม่ โดยการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบ ที่มีนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน


ขณะเดียวกันผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด การจัดระเบียบและระบบต่างๆ รวมทั้งคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด
Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH