การเมือง
รวบมาให้แล้ว คลายล็อกเฟส4 อนุญาต-ห้าม อะไรบ้าง!?

รวบมาให้แล้ว คลายล็อกเฟส4 อนุญาต-ห้าม อะไรบ้าง!?

รวบมาให้แล้ว คลายล็อกเฟส4 อนุญาต-ห้าม อะไรบ้าง!?

ทำอะไรได้บ้างหลังคลายล็อกเฟส4 ไขข้อข้องใจ คอนเสิร์ต ประชุม อีเวนท์ จัดเลี้ยง กองถ่ายใหญ่ สปา โรงแรม ได้-ไม่ได้ อย่างไร เช็คตรงนี้เลย

วันนี้ (12มิ.ย.63) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า สำหรับกิจการ กิจกรรมที่ผ่อนคลายในระยะที่ 4 เห็นชอบ ผ่อนคลายกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิต โดยสามารถ


- จัดการประชุม อบรม สัมมนา จัดนิทรรศการ งานพิธี จัดเลี้ยง การแสดงดนตรี นาฎศิลป์ คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมรหสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนต์ หรือในสถานที่อื่นๆ โดย ประชุม อบรม สัมมนา ต้องเว้นระยะพื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อคน


- งานจัดเลี้ยง งานอีเว้น เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา ต้องนั่งระยะห่างหรือยืน 1 เมตร สำหรับงานดนตรี คอนเสิร์ตจะต้องลดความหนาแน่น 5 ตารางเมตรต่อคน


- การบริโภคสุราหรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือร้านเครื่องดื่มทั่วไป หรือสถานที่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และได้ผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว ให้สามารถทำได้ ยกเว้น ในส่วนของ สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และโรงเบียร์ ยังไม่อนุญาต เปิดดำเนินการ


- สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กและผู้สูงอายุ โดยเด็กเล็กแบ่งกลุ่มเป็น 2 ตารางเมตรต่อคน


- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม กรณีเข้าชมเป็นกลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มเล็ก เข้าชมเป็น รอบ


- การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กองถ่ายทำ รวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน และมีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน


- กิจกรรมด้านออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนการ โดยการอบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ำแบบรวมในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการ นวดแผนไทย ทั้งนี้เน้นให้บริการแบบแยกห้องเดี่ยว (ห้องรวม หรือบ่อออนเซ็นรวม ควบคุม จำนวนผู้ใช้บริการ โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบ 5 ตารางเมตรต่อคน ***แต่ยังไม่อนุญาตเปิด สถานประกอบกิจการ อาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด***


- ส่วนการออกกาลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะหรือลานกีฬากลางแจ้ง จำกัดรวมกลุ่ม 5 ตารางเมตรต่อคน รวมไม่เกิน 50 คน โดย สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราวหรือเครื่องเล่น ที่มีพื้นผิวสัมผัสมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม โดยสวนน้ำ 4 ตารางเมตร ต่อคน


- สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย เช่น ลานเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา โดยสามารถจัดการแข่งขันและจัดให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์การแข่งขันกีฬาได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขันและผู้จัดการแข่งขันต้องดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกาหนดด้วย /ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์


- อนุญาตการขนส่งสาธารณข้ามเขตพื้นที่จังหวัดรถโดยสารประจําทาง รถปรับอากาศ รถตู้ ระหว่างจังหวัด รถไฟ เครื่องบิน ต้องจัดระยะผู้โดยสารนั่งติดกัน 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง จํากัดจํานวนไม่เกินร้อยละ70 /รถโดยสารสาธารณะทางไกลจอดพักรถทุก 2 ชั่วโมง - มีการลงทะเบียนเพื่อติดตามตัว

- โดยเน้นย้ำมาตรการควบคุมสําหรับทุกกิจการ / กิจกรรม จะต้อง


-ความสะอาดบริเวณ ผิวสัมผัสร่วม ห้องสุขา ก่อน-หลัง กิจกรรม

-กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

-สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

-ลงทะเบียนยืนยันปฏิบัติ

-ควบคุมการเข้า-ออก

-ลงทะเบียนด้วย Platform “ไทยชนะ”ทุกครั้ง

-จำนวนผู้ดูแลตามมาตรการป้องกันโรค ตามมาตรฐานที่กำหนด

-จุดล้างมือ ก่อนและหลังกิจกรรม บริการเพียงพอ


ส่วนแนวทางการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทั้งสองประเทศที่จัดการโควิด 19 ได้ดี ซึ่งไม่ถูกกักตัว หรือ Travel Bubble ได้ถูกหยิบหยกมาในที่ประชุม แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป
Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH