เศรษฐกิจ
เปิดแพ็กเกจ "เที่ยวปันสุข" วิธีลงทะเบียน 3 กลุ่ม ส่วนลดที่พัก ตั๋วเครื่องบิน

เปิดแพ็กเกจ "เที่ยวปันสุข" วิธีลงทะเบียน 3 กลุ่ม ส่วนลดที่พัก ตั๋วเครื่องบิน

เปิดแพ็กเกจ

เปิดแพ็กเกจ “กำลังใจ เที่ยวปันสุข เราไปเที่ยวกัน” มอบส่วนลดท่องเที่ยวสูงสุด 40% พร้อมแจกเงินเที่ยวอีก 600 บาท กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตั้งแต่ ก.ค.-ต.ค. นี้

เที่ยวปันสุข เป็นโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว เป็น แพ็กเกจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และแพ็กเกจสำหรับประชนทั่วไป เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่กรกฎาคม-ตุลาคม 2563 กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วง 4 เดือนนี้ ตั้งแต่ ก.ค.-ต.ค.2563 วงเงินกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท


สำหรับโครงการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 แพ็กเกจด้วยกัน ได้แก่ "เที่ยวปันสุข เราไปเที่ยวกัน กำลังใจ" โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดัง1. โครงการ "กำลังใจ"รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวม 1,200,000 คน ให้เดินทางโดยการใช้บริการกับบริษัทนำเที่ยว ซึ่งรัฐจะสนับสนุนงบประมาณเดินทางไม่เกินคนละ 2,000 บาท/คน สำหรับการเดินทางที่ไม่น้อยกว่า 2 วัน 1 คืน


2. โครงการ "เที่ยวปันสุข" ส่วนลดค่าเดินทาง


รัฐบาลสนับสนุนการเดินทางของประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000,000 คน โดยการจำหน่ายบัตรโดยสารของผู้ประกอบการขนส่งด้านการท่องเที่ยว 3 กลุ่ม ได้แก่ สายการบินในประเทศไทย รถขนส่งไม่ประจำทางข้ามจังหวัด และรถเช่าในอัตราร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

3. โครงการ "เราไปเที่ยวกัน" ส่วนลดค่าที่พักรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรม ที่พักในอัตรา 40% ต่อคืน ไม่เกิน 3,000 พันบาทต่อคืน สูงสุดไม่เกิน 5 คืน หรือ 15,000 บาท และสนับสนุนเงินในลักษณะวงเงินอีวอลเล็ท หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้ 600 บาทต่อคืน สูงสุดไม่เกิน 5 คืน หรือ 3,000 บาท เพื่อให้นำไปใช้จ่ายกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยวอื่นๆเช่นใช้บริการสปา ซื้อของที่ระลึก ร้านอาหาร แ ต่ไม่ได้นำไปใช้จ่ายภายในระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวก็จะถูกยึดคืน โดยจะต้องมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของประชาชนผู้จองที่พัก

สำหรับวิธีลงทะเบียนนั้น คาดว่าประชาชนจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ในรูปแบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน คล้ายกับโครงการชิมช้อปใช้ หรือโครงการการท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งต้องรอการยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนลงทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง


ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาชื่อ โครงการที่เหมาะสม แต่ประชาชนต้องลงทะเบียนง่าย โดยแยกให้เลือกเป็น 3 แพ็กเก็จ ตามประเภทบุคคลชัดเจน เช่น


1. เจ้าหน้าที่ อสม. กดเลือก “กำลังใจ”


2. คนทั่วไป กดเลือก “เราไปเที่ยวกัน” (ส่วนลดค่าที่พัก)


3. คนทั่วไป กดเลือก “เที่ยวปันสุข” (ส่วนลดค่าตั๋วบิน ค่ารถเช่า)


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH