เศรษฐกิจ
แจก3พัน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน!

แจก3พัน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน!

แจก3พัน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน!

ผู้ถือบัตรคนจน (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) โปรดทราบ รับเงินเลย 1000 บ. x 3 เดือน เงินเข้าเลย ไม่ต้องลงทะเบียน

ภายหลังมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ให้กับผู้ถือบัตร โดยระบบจะเพิ่มวงเงินเข้าบัตรอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน


สำหรับการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 1,164,222 คน เดือนละ 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

สำหรับผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อน หากได้รับสิทธิ์แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาผ่านเข้าทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนทันที

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH