ข่าวออนไลน์
โปรดเกล้าฯ "พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง" พ้นอธิบดีดีเอสไอ

โปรดเกล้าฯ "พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง" พ้นอธิบดีดีเอสไอ

โปรดเกล้าฯ

โปรดเกล้าฯ "พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง" พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

วันนี้( 20 มิ.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง


ความว่า ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ พ.ต.อ. ไพสิฐ วงศ์เมือง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว


บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563


ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH