ข่าวออนไลน์
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พ.ต.ท.กรวัชร์" เป็น อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พ.ต.ท.กรวัชร์" เป็น อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พ.ต.ท.กรวัชร์" เป็น อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563


ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH