การเมือง
รอไปก่อน! เคาะต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน

รอไปก่อน! เคาะต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน

รอไปก่อน! เคาะต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน

ที่ประชุมสมช.เห็นชอบขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน เตรียมเสนอศบค.ชุดใหญ่พิจารณา 29 มิ.ย. 63วันนี้ (25มิ.ย.63) ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เห็นชอบขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน จากที่จะหมดอายุในวันที่ 30 มิ.ย.นี้


ทั้งนี้ เพื่อให้การผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 5 ที่เป็นกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 29 มิ.ย.2563 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค. เพื่อพิจารณาต่อไปPowered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH