เศรษฐกิจ
เฮ! จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 15-22 ก.ค.

เฮ! จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 15-22 ก.ค.

เฮ! จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 15-22 ก.ค.

ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินเยียวยา 5 พันบาท งวด 3 ประจำเดือน ก.ค.63 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้าย 15-22 ก.ค.นี้ เร่งตรวจอุทธรณ์หมื่นราย


วานนี้ (5 ก.ค.) นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรเร่งพิจารณาข้ออุทธรณ์ของเกษตรกรประมาณ 190,000 ราย เมื่อคัดกรองแล้วพบว่าเข้าหลักเกณฑ์ 73,975 ราย ส่งรายชื่อ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินแล้ว ส่วน ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 105,404 ราย เนื่องจากได้รับสิทธิ์จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน มีสถานะเป็นผู้ประกันตน เป็นข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ รวมทั้ง กลุ่มผู้มีสถานะเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น ไม่ใช่หัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร


ดังนั้น คงเหลือเกษตรกรที่รอผลการพิจารณา 10,284 ราย โดยในจำนวนนี้ มีข้ออุทธรณ์จากสถานะเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 1,537 ราย จึงขอให้ สำนักงานประกันสังคมตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมว่า จะรับดำเนินการอย่างไรต่อไป ส่วนอีก 2,814 ราย รอผลการลงข้อมูลการเพาะปลูกของเกษตรกรกลุ่ม 3 ของกรมส่งเสริม การเกษตร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายใน วันที่ 10 กรกฎาคม โดยผู้อุทธรณ์ที่มีข้อมูลปรากฏในกลุ่มดังกล่าว ทางกระทรวงเกษตรฯ จะส่งตรวจสอบความซ้ำซ้อนและเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณา ดังนั้น สัปดาห์หน้าจำนวนเรื่องและรายเกษตรกรที่จะต้องพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์จะลดลงไปอีก

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยเกษตรกรที่เดือดร้อนและกังวลใจ จึงเพิ่มช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์จากการอุทธรณ์และการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่น "เกษตรดิจิทัล-Digital Farmer" ควบคู่กับผ่านเว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th

ด้าน นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า สำหรับการจ่ายเงินเยียวยา เกษตรกรงวด 3 ประจำเดือนกรกฎาคมนั้น ธ.ก.ส.จะจ่ายตั้งแต่วันที่ 15-22 กรกฎาคม โดยไม่เว้นวันหยุด เพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินโดยเร็ว ส่วนการขอคืนสิทธิ์หรือสละสิทธิ์มี 307 ราย จำแนกเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช 227 ราย ทะเบียนเกษตรกรประมง 3 ราย ทะเบียน ผู้เลี้ยงสัตว์ 66 ราย และทะเบียนผู้ปลูกยาง 11 ราย หากเป็นผู้ใช้บัญชี ธ.ก.ส.ทาง ธ.ก.ส.จะหักจากบัญชีธนาคาร แต่หากเป็นบัญชีธนาคารอื่น ขอให้นำเงินที่ได้รับไปคืนที่เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ วันที่ 8 กรกฎาคม จะโอนเงินเพิ่มให้เกษตรกรที่แจ้งหมายเลขบัญชีมาให้ใหม่ รวมถึงผ่านการตรวจสอบทั้งสถานะและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของกระทรวงเกษตรฯ แล้ว แต่ยังมีรายชื่อที่ ธ.ก.ส.ไม่สามารถโอนเงินให้ได้อีก 121,394 ราย เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงิน ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ บัญชีถูกอายัด และบัญชีไม่เคลื่อนไหว ซึ่งเกษตรกรสามารถแจ้งช่องทางการโอนได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH