ต่างประเทศ
ยื้อไม่ไหว! Muji US ยื่นขอล้มละลาย Chapter11

ยื้อไม่ไหว! Muji US ยื่นขอล้มละลาย Chapter11

ยื้อไม่ไหว! Muji US ยื่นขอล้มละลาย Chapter11

แบรนด์ดังเสื้อผ้าสไตล์ "Minimal" ในสหรัฐอเมริกา มูจิ ยูเอส (Muji US) ยื่นขอล้มละลายต่อศาลภายใต้กฎหมาย "Chapter11"


วันนี้ (11 ก.ค.63) บริษัท มูจิ ยูเอส (Muji US) แบรนด์เสื้อผ้าสไตล์ "Minimal" ในสหรัฐอเมริกา ยื่นขอล้มละลายต่อศาลภายใต้กฎหมาย "Chapter11" เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยการล้มละลายครั้งนี้ มีผลเฉพาะการจำหน่ายสินค้าที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น ไม่ส่งผลต่อสร้านมูจิ ในประเทศอื่นๆ แต่อย่างใด


Ryohin Keikaku เจ้าของบริษัทมูจิ กล่าวว่า วิกฤตโควิด-19 ทำให้บริษัทประสบภาวะขาดทุนไปแล้ว 27.2 ล้านดอลลาร์ และต้องปิดสาขาในสหรัฐไป 18 แห่ง นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมา และตอนนี้สถานการ์ที่สหรัฐและทั่วโลกยังไม่ดีขึ้น การยื่นขอล้มละลายจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด


กฎหมาย "Chapter11" ของสหรัฐอเมริกา เป็นการยื่นขอล้มละลายเพื่อฟื้นฟูกิจการ โดยเมื่อศาลรับคำร้องแล้ว บริษัทที่ขอล้มละลาย จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยเจ้าหนี้ ไม่สามารถทวงถาม หรือ บังคับการชำระหนี้ได้ เพื่อให้เวลาบริษัทที่ยื่นล้มละลายหามาตรการแก้ไขปัญหา หรือระดมทุน เพื่อกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้งตามกรอบเวลาที่ศาลกำหนด


แต่หากเกินเวลาที่ศาลกำหนด และลูกหนี้ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทที่ยื่นขอล้มละลายก็จะพ้นจากความคุ้มครองของกฎหมาย "Chapter11" ไปสู่กฎหมายล้มละลายมาตราอื่น ซึ่งเป็นการเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ และนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ต่อไป


วิกฤตโควิดส่งผลกระทบต่อธุรกิจเสื้อผ้า เพราะการกำหนดมาตรการ Lock down ย่อมทำให้ความต้องการเสื้อผ้าชุดใหม่ลดลง โดยก่อนหน้านี้ J. Crew Group และ Brooks Brothers ได้ยื่นล้มละลายไปแล้ว


อย่างไรก็ตาม จะมีเฉพาะ "มูจิ ยูเอส" เท่านั้นที่ยื่นขอล้มละลาย แม้ว่าบริษัทมูจิที่ญี่ปุ่นและสาขาอีกหลายประเทศก็ประสบภาวะขาดทุนอยู่เช่นกัน


CR.ภาพจากเว็บไซต์ MUJI US

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH