ศรีอโยธยา ภาค ๒

2 ตอน

รายละเอียด

ดูย้อนหลัง

หลังจากภาพยนตร์ซีรีส์ “ศรีอโยธยา” ภาค ๑ กวาดรางวัลทรงคุณค่าในประเทศมากที่สุดถึง 42 รางวัล สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย และยังสร้างชื่อเสียงในเวทีประกวดต่างประเทศอีกด้วย นับเป็นก้าวแรกของความสำเร็จในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ซีรีส์ที่แสดงให้ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงศิลปวัฒนธรรม และจิตวิญญาณแห่งความเป็นชนชาติไทยในรูปแบบการถ่ายทำระดับสากล ซึ่งทางกลุ่มทรู ได้ผลิตผลงานระดับมาสเตอร์พีซอย่างต่อเนื่องกับภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์บูรพมหากษัตราธิราชเจ้า “ศรีอโยธยา ภาค ๒” รังสรรค์ผลงานโดยผู้กำกับฯชั้นครู “หม่อมน้อย” ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล โดยเป็นภาคแห่ง มหาสงครามเสียกรุงฯ พ.ศ.๒๓๑๐ ซึ่งก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชนชาติไทย  


นักแสดง


อนันดา เอเวอริ่งแฮม (พระพิมานสถานมงคล)

เขมนิจ จามิกรณ์ (คุณข้าหลวงบุษบา)

สินจัย เปล่งพานิช (กรมหลวงพิพิธมนตรี)

พ.อ.วันชนะ สวัสดี (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)

ธีรภัทร์ สัจจกุล (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)

ศรัณยู วงษ์กระจ่าง (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ)

ปกรณ์ ลัม (สมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ฯ)

วรนุช ภิรมย์ภักดี (เจ้าฟ้าสังวาล)

สาวิกา ไชยเดช (สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี)

จิรวิชญ์พงษ์ไพจิตร (สมเด็จเจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร)

นพชัย ชัยนาม (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศ)

เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพร)

รัดเกล้า อามระดิษ (กรมหมื่นพิมลภักดี)

รฐา โพธิ์งาม ( เจ้าจอมราตรี)

พิมดาว พานิชสมัย (สมเด็จเจ้าฟ้ารุจจาเทวี)


ผู้กำกับภาพยนตร์ซีรีส์ 

ม.ล. พันธุ๋เทวนพ เทวกุล

สำหรับภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์บูรพมหากษัตราธิราชเจ้า “ศรีอโยธยา ภาค ๒” เป็นเรื่องราวชีวิตความรัก การแก่งแย่ง และทรยศหักหลัง ทั้งใน และนอกรั้วพระบรมมหาราชาวัง ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศ พระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยา ในช่วง 3 ปีสุดท้าย อันเป็นช่วงเวลาที่กรุงศรีอยุธยา เจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุด ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจการค้า และตกต่ำลงอย่างที่สุด เมื่อต้องเผชิญกับมหาสงคราม และการทรยศหักหลังจากคนไทยด้วยกันเอง อันเป็นเหตุให้กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายลง   


สำหรับ “ศรีอโยธยา ภาค ๒” ได้รวมนักแสดงมากฝีมือระดับแถวหน้าในวงการไว้มากมาย อาทิ อนันดา เอเวอริ่งแฮม(พระพิมานสถานมงคล), สินจัย เปล่งพานิช(กรมหลวงพิพิธมนตรี), พ.อ.วันชนะ สวัสดี(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช), ธีรภัทร์ สัจจกุล(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช), ศรัณยู วงษ์กระจ่าง(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ), ปกรณ์ ลัม(สมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ฯ), วรนุช ภิรมย์ภักดี(เจ้าฟ้าสังวาล), สาวิกา ไชยเดช(สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี), รวิชญ์ พงษ์ไพจิตร(สมเด็จเจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร), นพชัย ชัยนาม(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศ), เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพร), รัดเกล้า อามระดิษ(กรมหมื่นพิมลภักดี), พิมดาว พานิชสมัย (สมเด็จเจ้าฟ้ารุจจาเทวี)  


 อีกทั้งยังมี เขมนิจ จามิกรณ์ ในบท คุณข้าหลวงบุษบา “บุษบาบรรณ์” นางอัปสรสวรรค์จากสวรรค์ชั้น “จตุมมหาราชิกา” ผู้จุติมาเป็น “บุษบา” ข้าหลวงใน “กรมหลวงพิพิธมนตรี” หรือ “สมเด็จพระพันวัสสาน้อย” พระราชชนนีใน “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศ” อภิสร สุขวัฒนาศัย (แม็กซ์ AF12) รับบทเป็น กรมหมื่นสุนทรเทพ และ สรวิศ บุญมาก (เหินฟ้า AF10) รับบทเป็น กรมหมื่นเสพภักดี   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง